Az Itv. 18 § (2) bekezdés h) pontja és a 18. § (4) bekezdés szerint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (üzletrész) megszerzése illetékfizetési kötelezettség alá esik, amennyiben a vagyonszerző tulajdonában álló vagyoni betétek aránya eléri vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75 %-át. De vajon mit jelent a belföldi ingatlannal rendelkező társaság fogalma?

belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet), melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket,pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok), mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék, vagy olyan gazdálkodó szervezetben (ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben) rendelkezik legalább 75 százalékos – közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok) mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék azzal, hogy

oa) mérleg alatt a vagyonszerzést megelőzően rendelkezésre álló utolsó beszámolóban elfogadott mérleget, ennek hiányában a nyitó mérleget kell érteni,

Tehát ha a megvásárolt társaság vásárlást megelőző évi mérlegében nincs ingatlanvagyon kimutatva, a cégvásárlással nem generálódik illetékfizetés.