Könyvelés

A Numeric Zone Kft a 1068 Budapest, Benczúr u.1. szám alatti irodájában vállalja – többek között – különféle társaságok teljes körű könyvelését.

Írásba foglalt megbízási jogviszony alapján, munkája minősége tekintetében teljes anyagi felelősséggel végzi elsősorban kettős könyvelésű cégek folyamatos, napra kész, a törvényi előírásoknak minden tekintetben megfelelő könyvvitelét, bér-, társadalombiztosítási- és munkaügyeik intézését, adóbevallásaik elkészítését, azoknak az illetékes hatóságokhoz határidőre történő eljuttatását.

Könyvelési díjaink – amelyek egyedi megállapodás tárgyát képezik – az eltérő igények esetét leszámítva átalányösszegek, amelyek havi bontásban fizetve tartalmazzák a szokásos évközi teendőket éppúgy, mint az évvégi beszámoló és az adóbevallások elkészítésének ellenértékét. Úgyszintén külön javadalmazás nélkül képviseljük ügyfeleinket az adóhatósági ellenőrzéseken az átalánydíj fizetés időtartama alatt az általunk végzett könyvelés időszakát illetően. Ugyanígy alapszolgáltatásaink része az egyszerűbb, különösebb munka- és időráfordítást nem igénylő, szóbeli ügyviteli- és adótanácsok nyújtása, valamint  igény szerint negyedévenként külön konzultáció az addig eltelt időszak eseményeinek értékelésére.

IFRS szerinti beszámoló készítésében is gyakorlattal rendelkezünk.

Külön megállapodás alapján  vállaljuk az előírt, különféle alapdokumentumok (számviteli politika, pénzkezelési, önköltségszámítási stb. szabályzatok) szakszerű elkészítését, korábbi időszakok revízióját, újra-, illetőleg pótlólag elvégzendő könyvelését.

Igény esetén speciális szaktudású ügyvéd és könyvvizsgáló partnereinkkel közösen, komoly gyakorlat birtokában elvégezzük a cégalapítással, a különféle átalakulásokkal, megszűnéssel kapcsolatos számviteli és adóügyi feladatokat is.

A cég öt munkatársa regisztrált mérlegképes könyvelő, ügyvezetőnk kamarai tag könyvvizsgáló, illetve bejegyzett igazságügyi adószakértő.

Szükség szerint angol, illetve anyanyelvi szintű orosz és román nyelvtudással is ügyfeleink rendelkezésére állunk.